Oferta pracy – Inspektor Nadzoru ds. budowlanych

Zakres obowiązków:

 • Sprawowanie czynności inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego w zakresie remontów i konserwacji zleconych obcym wykonawcom, w tym rozliczanie ilościowo – wartościowe wykonanych prac;
 • Przestrzeganie jakościowego i terminowego wykonania zadań remontowych i konserwacyjnych przez wykonawców obcych realizujących zlecenia na rzecz Spółdzielni;
 • Obsługa mieszkańców w sprawach związanych ze zgłoszeniami usterek i awarii branży budowlanej;
 • Organizowanie i udział w okresowo przeprowadzanych przeglądach stanu technicznego budynków, sporządzanie protokołów w tym zakresie dla poszczególnych obiektów, oraz przedkładanie przełożonym wniosków i zestawień w zakresie potrzeb remontowych i konserwacyjnych w branży budowlanej zapisanych w protokołach z przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej;
 • Sporządzanie odpowiedzi na pisma związane ze zgłoszeniami branży budowlanej;
 • Współpraca z innymi komórkami w spółdzielni oraz firmami zewnętrznymi dokonującymi konserwacji, remontów i napraw budynków;
 • Prowadzenie książek obiektów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunkowe (budowlane);
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
 • Umiejętność kosztorysowania w programie NORMA;
 • Bardzo dobra umiejętność pracy przy komputerze min. w zakresie obsługi MS Office;
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista w bieżącej pracy związanej z obsługą mieszkańców;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych lub firmie zarządzającej nieruchomościami na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • stabilność zatrudnienia

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres sm@smbeskidns.pl, z dopiskiem w temacie: Inspektor Nadzoru, w terminie do 06-04-2023r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji, jak i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).