Strona główna » O spółdzielni

O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „BESKID” w Nowym Sączu powstała 16 lipca 1981 roku. Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 1981 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny wpisał Spółdzielnię do rejestru pod numerem 274.

Przedmiotem działalności Spółdzielni było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków poprzez wykorzystanie ich funduszy do realizacji budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz zaspokajanie innych potrzeb gospodarczych, socjalnych  i kulturalnych wynikających z zamieszkania na wspólnym osiedlu lub budynku.

Postanowieniem z dnia 27 listopada 1987 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny zarejestrował zmianę nazwy z „Spółdzielnia Mieszkaniowo -Budowlana BESKID w Nowym Sączu” na „Spółdzielnia Mieszkaniowa BESKID w Nowym Sączu”.

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni poprzez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.