Strona główna » Władze spółdzielni

Władze spółdzielni

Władze Spółdzielni

Rada Nadzorcza w składzie:
Przewodniczący – Tomczyk Antoni
Z – ca Przewodniczącego – Gargula Karol
Sekretarz – Baran Ewa

Członkowie:

Rębilas Wiesław
Rozkocha Józefa

Śledzińska Wanda
Wideł Roman

 

Zarząd Spółdzielni reprezentuje:
Prezes Zarządu – Iwona Malczak
oraz

Pełnomocnik Zarządu – Ewa Kowalska