Strona główna » Władze spółdzielni

Władze spółdzielni

Władze Spółdzielni

Rada Nadzorcza w składzie:
Przewodniczący – Wiesław Rębilas
Z – ca Przewodniczącego – Elżbieta Mróz
Sekretarz – Julia Babiarska

Członkowie:

Krystyna Gieniec

Maciej Rychta
Antoni Tomczyk

Jerzy Tomasz Wiśniewski

Zarząd Spółdzielni reprezentuje:
Prezes Zarządu – Iwona Malczak
oraz

Pełnomocnik Zarządu – Ewa Kowalska