Strona główna » Władze spółdzielni

Władze spółdzielni

Władze Spółdzielni

Rada Nadzorcza w składzie:
Przewodniczący – Tomczyk Antoni
Z – ca Przewodniczącego – Lorek Leszek
Sekretarz – Baran Ewa
Członkowie:
Gargula Karol
Śledzińska Wanda
Rozkocha Józefa

Rębilas Wiesław

Zarząd Spółdzielni reprezentuje:
Prezes Zarządu – Iwona Malczak
oraz
Pełnomocnik Zarządu – d/s finansowo-księgowych- Wójs Urszula