PETYCJA do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze znaczny wzrost kosztów zakupu energii cieplnej informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Beskid” w Nowym Sączu zdecydowała przystąpić do ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice, polegającej na wysłaniu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska petycji, z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi także odbiorców zbiorowych ciepła sieciowegotak aby rekompensaty zostały przyznane dla każdego lokalu.

Inicjatywa dotyczy właścicieli i użytkowników lokali większości budynków wielorodzinnych w skali kraju, podłączonych do lokalnych sieci ciepłowniczych.

Dlatego do Państwa skrzynek podawczych została dostarczona treść petycji z prośbą o podpisanie przez wszystkich pełnoletnich Mieszkańców.

Jeżeli podpisujący nie chce przekazywać nr PESEL, należy pozostawić kratkę pustą. W tej sytuacji Spółdzielnia potwierdzi tożsamość użytkownika lokalu na podstawie wskazanego adresu.

Podpisaną petycję prosimy zwrotnie dostarczyć (wrzucić do skrzynek podawczych) umieszczonych na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych do Administracji Osiedla przy ul. Rokitniańczyków 35 lub siedziby Spółdzielni przy ul. B. A. Konstanty 12a, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023r.

Pamiętajmy, że tylko duży odzew społeczny może przyczynić się do uwzględnienia naszych postulatów.