Przetarg na roboty remontowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg
nieograniczony na roboty remontowe w zasobach Spółdzielni. Szczegółowe
informacje w zakładce „Przetargi