Przetarg ofertowy na ”obsługę konserwatorską zasobów Spółdzielni”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID W Nowym Sączu ogłasza przetarg ofertowy na ”obsługę konserwatorską zasobów Spółdzielni” obejmujący dwa Osiedla tj. Osiedle Wojska Polskiego – 24 budynki wielorodzinne wraz z infrastrukturą oraz Osiedle Wólki – 12 budynków wielorodzinnych, 1 administracyjny wraz z infrastrukturą osiedlową.

W zakresie obsługi instalacje c.o  ccw, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne oraz obsługa ogólnobudowlana z zapewnieniem usuwania awarii poza godzinami pracy Spółdzielni i w dniach wolnych.

Wszelkie informacje i materiały są dostępne w siedzibie Spółdzielni w Nowym Sączu u. Konstanty 12A tel. 18 443 41 34, 18 443 41 07.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 05.11.2018 do godz. 12.00.

Załączniki do przetargu:

umowa obsługa konserwatorska

Załącznik do umowy konserwatorskiej