Telefon kontaktowy

W razie awarii telefonu stacjonarnego do Spółdzielni, prosimy o kontakt pod numerem: 512-121-137.

Od  dnia 13 października 2020 roku wystąpiła awaria centrali telefonicznej do odwołania.

Kontakt  –  Sekretariat , Zarząd Spółdzielni,  Dział Członkowski                     512-121-138           

Administracja Osiedli, Księgowość                                                   512-121-137