Strona główna » Wykonanie remontu elewacji na budynku mieszkalnym przy ulicy Browarnej 41

Wykonanie remontu elewacji na budynku mieszkalnym przy ulicy Browarnej 41

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID W Nowym Sączu ogłasza przetarg ofertowy na ” Wykonanie remontu elewacji na budynku mieszkalnym przy ulicy Browarnej 41 ”.

Wszelkie informacje i materiały są dostępne w siedzibie Spółdzielni w Nowym Sączu ul. Konstanty 12A tel. 18 443 41 34, 18 443 41 07.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 16.08.2019 do godziny 10:00.