Strona główna » Przetarg na sprzedaż działki nr 29/233 w Obr. 79 o pow. 0,0646 ha ul. Pigonia

Przetarg na sprzedaż działki nr 29/233 w Obr. 79 o pow. 0,0646 ha ul. Pigonia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg na sprzedaż działki będącej w wieczystym użytkowaniu a położonej w Nowym Sączu na końcu ulicy Pigonia – sąsiednie numery domów 1 i 2.

  1. Nr działki 29/233 – Obr.79
  2. Powierzchnia działki – 0,0646 ha
  3. Kształt działki – trapez
  4. Działka jest nieuzbrojona, częściowo porośnięta drzewami, krzewami i trawą.
  5. Przeznaczenie – rekreacja, mała zabudowa lub powiększenie sąsiednich działek.
  6. Cena – 15000,00 zł netto (za ar) + VAT

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach do siedziby Spółdzielni przy ul. Konstanty 12A – I piętro – sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do 30.08.2019 roku do godz. 14.00

Otwarcie ofert nastąpi Komisyjnie w dniu 02.09.2019 o godz. 10.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny