Aktualności

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe i usługi w zasobach Spółdzielni Wymiana stolarki okiennej. Remont otwartej klatki schodowej. Koszenie trawników. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej […]

Czytaj więcej

Oferta pracy – Inspektor Nadzoru ds. budowlanych

Zakres obowiązków: Sprawowanie czynności inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego w zakresie remontów i konserwacji zleconych obcym wykonawcom, w tym rozliczanie ilościowo – wartościowe wykonanych prac; Przestrzeganie jakościowego i terminowego wykonania zadań remontowych i konserwacyjnych przez wykonawców obcych realizujących zlecenia na rzecz Spółdzielni; Obsługa mieszkańców w sprawach […]

Czytaj więcej

PETYCJA do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Szanowni Państwo, Mając na uwadze znaczny wzrost kosztów zakupu energii cieplnej informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Beskid” w Nowym Sączu zdecydowała przystąpić do ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice, polegającej na wysłaniu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska petycji, z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi także odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, tak […]

Czytaj więcej

Oferta pracy

OFERTA PRACY Specjalista ds. techniczno – inwestycyjnych Zakres obowiązków: ·       koordynacja i nadzór nad naprawami bieżącymi usterek i remontamiw zarządzanych nieruchomościach ·        utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków ·        organizowanie okresowych przeglądów technicznych i nadzór nad ich przebiegiem ·        przygotowywanie przetargów i konkursów ofert na prace remontowei inwestycyjne wykonywane w Spółdzielni ·        nadzór nad opracowaniem zleconej […]

Czytaj więcej

Przetarg

O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony wykonanie demontażu istniejącej instalacji gazowej, budowie nowej instalacji gazowej wewnętrznej w 13 budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu na Osiedlu Wojska Polskiego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna […]

Czytaj więcej

PRZETARG na obsługę konserwatorską

Przetarg na obsługę konserwatorską Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” ogłasza przetarg nieograniczony na bieżącą obsługę konserwatorską budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu. Poniżej pliki do pobrania.

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu zgodnie z § 65 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w częściach w dniach 28 i 29 września 2022r. zgodnie z poniższym harmonogramem: Częściowe Walne Zgromadzenie Członków – oś. Wojska Polskiego:  28 września 2022 r. (środa) na […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe w zasobach Spółdzielni. Szczegółoweinformacje w zakładce „Przetargi”